I dag: SPAR op til 63%I dag: SPAR op til 63% alt er nedsat! I dag: SPAR op til 63% alt er nedsat!
Korting al geactiveerd!

Generelle forretningsbetingelser

 1. Gyldighed

  Samhandel foregår på følgende vilkår og betingelser:
  United Arts GmbH
  Am Gleisdreieck 5
  50823 Cologne, Allemagne (herefter benævnt "bestcanvas") og kunden.

  Forretningsforbindelsen mellem "bestcanvas" og kunden er underlagt følgende vilkår og betingelser i den form, der gælder på det tidspunkt, ordren afgives. Køberen af lærredet erkender, at der ikke er specielle betingelser, medmindre specielle ønsker er udtrykkeligt og skriftligt aftalt.
  Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores kundeservice. Vores medarbejdere hjælper dig gerne på følgende sprog: engelsk, tysk, fransk, italiensk, hollandsk, spansk.

 2. Priserne

  Alle priser inkluderer alle gældende merværdiafgift (i øjeblikket 19 procent), uden bekostning af emballage og forsendelse. Udgifter til pakning og forsendelse (shipping) vil blive opkrævet i overensstemmelse med vores separate erklæring. Alle priser, herunder forsendelse og ekspedition, er kun gyldige på tidspunktet for ordren. Ved at ajourføre varerne på bestcanvas´s hjemmeside, annulleres alle tidligere priser og tages forbehold for evt. fejl. Forholdet gælder udelukkende på tidspunktet for afgivelse af ordren.

 3. Nyhedsbrev

  For at holde dig opdateret om vores aktuelle aktioner, sender vi vores bestcanvas.dk nyhedsbrev til den oplyste adresse. Hvis du på et senere tidspunkt ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan du når som helst afbestille det, uden at det koster mere end forsendelsesomkostningerne ifølge basistaksterne. En skriftlig meddelelse til info@bestcanvas.dk eller de i bladet nævnte kontaktinformationer (f.eks. fax, brev) er nok. Selvfølgelig finder du også et afmeldingslink i hvert nyhedsbrev.

 4. Betalingsbetingelser

  Kunden kan vælge betalingsmåden (kreditkort, faktura, PayPal). Udgifterne til udbetaling, især pengeoverførsler fra udlandet betales af kunden. Alle betalinger er effektive på den dato, de er blevet gjort tilgængeligetil bestcanvas.dk.

  Betaling per faktura og Hire-Purchase

  Betaling per faktura og Hire-Purchase er betalingsmuligheder, der tilbydes i samarbejde med online betaling service Klarna. Når du køber med Klarna, skal beløbet kun betales, når det er modtaget og det er ikke nødvendigt at videregive oplysninger om bankkonto. Vælges betaling per faktura og Hire-Purchase som betalingsform, skal faktura adresse og leveringsadresse være den samme. Det er ikke muligt at vælge denne betalingsform hvis faktura adresse og leveringsadresse ikke er den samme. Betaling per faktura koster et gebyr på 7,00 kr.

  Når du vælger betaling per faktura, modtager kunden en faktura med en betalingsfrist på 14 dage. Hvis varen ankommer til tiden, skal fakturaen betales inden 14 dage. Hvis leveringen er forsinket, skal kunden kontakte vores kundeservice for at få betalingfristen forlænget. Se vilkår og betingelser for betaling service Klarna og yderligere oplysninger her.

  United Arts GmbH er et datterselskab af Picanova GmbH, som leverer betalingstjenester på vegne af Picanova GmbH gennem deres betalingsudbydere.

 5. Fortrydelsesret

  Ifølge den tyske Bürgerliche Gesetzbuchs (BGB) § 321d st. 1 nr. 4 er det, når det gælder varer, der er fremstillet til kundens specifikationer eller efter kundens personlige behov, ikke muligt at fortryde handlen. Derfor kan du ikke fortryde handlen hvis du har bestilt lærredstryk med individuelle påtryk. Betaling sker kontant på forhånd i disse tilfælde. Hvis i disse tilfælde ingen inbetaling på en konto, der er anvist i ordrebekræftelsen, registreres inden syv dage, har "bestcanvas" som nævnt i nr. 2 ret til at annullere ordren og kontrakten.

 6. Levering

  Levering vil ske efter de betingelser der er nævnt på hjemmesiden – disse regler bliver sendt til kundens leveringsadresse. Leveringen fremgår af oplysningerne på hjemmesiden og i meddelelsen til kunden i ordrebekræftelsen. Hver levering er betinget af rettidige og regelmæssige forsyninger til "bestcanvas". Skulle en kunde bestille et produkt, der i modsætning til forventningerne på trods af en rettidig disposition lavet af "bestcanvas", ikke kan leveres, grundet uforudsete omstændigheder, kan "bestcanvas" i stedet for de bestilte produkter tilbyde et andet produkt af tilsvarende kvalitet og pris eller tilbyde kunden at annullere kontrakten. "bestcanvas" vil gerne at kunderne straks indberetter hvis de ikke kann modtage varen eller hvis de trækker en betaling tilbage, der allerede er indgivet. "bestcanvas" er berettiget til delleveringer. En forsinket levering giver ikke kunden ret til at kræve erstatning, medmindre "bestcanvas" har udvist grov uagtsomhed eller bevisligt forsætlig forsømmelse. Kunden skal kunne dokumentere eventuelle yderligere krav. Ved leveringsforsinkelser baseret på grunde der ikke skyldes "bestcanvas" (force majeure, fejl af andre, og andet) skal kunden straks underrettes. Er forsinkelsen længere end fire uger efter afslutningen af handlen, har begge parter ret til at opsige kontrakten. Er kunden ved levering af pakken ikke hjemme, og afhentes pakken ikke indenfor syv hverdage på postkontoret, eller nægter kunden at modtage pakken, så har "bestcanvas" ret til at annullere ordren og kontrakten.

 7. Garanti

  I overensstemmelse med loven, gælder ansvar og vilkår for defekt. Overdragelse af fordringer er ikke muligt. Såfremt det ikke er bestemt anderledes nedenfor er yderlige krav af kunderne udelukket uanset deres retlige grundlag. "bestcanvas" er ikke ansvarlig for skader, der ikke er opstået på leverede varerne selv, og kan i særdeleshed ikke gøres ansvarlig for tabt fortjeneste, eller andre finansielle tab for køberen. Såfremt det kontraktlige ansvar er opfyldt, gælder dette også for det personlige ansvar for medarbejdere, repræsentanter og agenter. Åbenlyse mangler, skal kunden straks og senest to uger efter modtagelsen, påtale skriftlig. En senere meddelelse om sådanne fejl kan ikke accepteres. Det kan ikke kaldes en fejl, såfremt den leverede kvalitet af de tekniske standarder for digital fotofremkaldelse og -behandling er opfyldt. Farvevariationer mellem billederne og de oprindelige billedfiler kan ikke rent teknisk undgås, og anses derfor ikke for at være en fejl. Tilsvarende er der ikke tale om en mangel, såfremt der efter varen er taget i anvendelse, opdages et tab af kvalitet på der kan tilskrives dårlig kvalitet ("opløsning" af de oprindelige billede filer). Specielle egenskabe for de varer, der skal leveres, er ikke aftalt. Ovennævnte begrænsning gælder ikke, hvis skaden er forårsaget af en forsætlig eller groft uagtsomt tilskadekomst. Den er heller ikke gældende når kunden stiller juridisk regulerede krav. Hvis "bestcanvas" uagtsomt krænker en kontraktlig forpligtelse, er dens ansvar for skader på ejendom begrænset til standardomkostninger. Hvis den foreslåede løsning på et problem er i form af ombytning, er køberen forpligtet til at returnere de varer inden for tredive dage der blev først leveret. Tilbagesendingen af de defekte varer skal være i overensstemmelse med lovkrav. I modsat fald forbeholder "bestcanvas" sig ret til at kræve erstatning i henhold til loven. Forældelsesfristen er fireogtyve måneder fra levering.

 8. Ejendomsforbehold

  De bestilte varer tilhører indtil fuld betaling "bestcanvas", overdragelse, videresalg, udlejning, pant, sikkerhed, processer, anden disponering eller ændringer er indtil da ikke tilladt uden udtrykkelig tilladelse fra "bestcanvas".

 9. Modregning, tilbageholdelsesret

  Kunden er ikke berettiget til at modregne egne krav i "bestcanvas'" fordringer, medmindre kundens krav er ubestridt eller blev fastslået at have retskraft. Kunden er ikke berettiget til at holde tilbageholdelsesrettigheder frem imod "bestcanvas'" fordringer, heller ikke, når de beror på reklamationer, medmindre de følger af samme kontrakt.

 10. Copyrights

  Kunden er eneansvarlig for indholdet af billedfiler. Ved alle modtagne materialer, filer og billeder samt ved arkivering af billeddata forudsættes at kunden er indebærer af de fornødne ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller andre rettigheder. I tilfælde af en krænkelse af en sådan rettighed er kunden forpligtet til at fritage "bestcanvas" for eventuelle krav fra tredjemand. Dette sker principielt gennem gældsovertagelse i forhold til dem, som gør et krav gældende. Hvis den, som gør et krav gældende, ikke bifalder gældsovertagelsen, fritager kunden bestcanvas i det inbyrdes forhold. Kunden vil i disse tilfælde støtte "bestcanvas" ved forsvaret imod kravet. Omkostninger (Advokat, repræsentation, retsafgifter, bøder osv.), som følge af denne anvendelse skal betales af kunden.

 11. Licenstildeling

  Kunden bevarer alle rettigheder til alle dokumenter, der overføres til "bestcanvas" af kunden og kundens autoriserede personer. For at opfylde kontrakten skal kunden give "bestcanvas" rumlig og tidsubegrænset ret til de billeddata, der blev stillet til "bestcanvas'" rådighed til ydelserne som skal leveres i sammenhæng med kontraktopfyldelsen, i henhold til "bestcanvas"´s ønsker. Dette omfatter lagring, kopiering og bearbejdning af billeddata. Dette omfatter også retten til at stille enkelte billeder til rådigheden af tredjemænd til at afhjælpe fejl.

 12. Straffeansvar, retten til ydelsens nægtelse

  Kunden er ansvarlig for lovligheden af indholdene. Den tilsikrer ved ordrens oprettelse af, at indholdet af de overførte billedfiler ikke står i strid med straffelovene, navnlig ikke med §§ 86 ff., 184 ff. i den tyske straffelov. "bestcanvas" er endvidere ikke forpligtet til at levere ydelser, når det har en lovovertrædelse som følge. Såfremt indholdet af de filer der sendes af kunden strider mod strafferetlige bestemmelser vil "bestcanvas" indgive politianmeldelse. Samtidig er "bestcanvas" berettiget til at afvise og annullere kontrakten. "bestcanvas" er berettiget, men ikke forpligtet, til at kontrollere indholdet i kundes web-album for lovlighed. Såfremt efter "bestcanvas" opfattelse inholdene er uvloglige, er "bestcanvas" berettiget til at slette dem uden forudgående varsel. Ved klager eller indsigelser af tredjemænd mod kundens oplysninger - uanset på hvilken juridisk grundlag - vil "bestcanvas" i hvert fald slette indholdene med det samme. Et krav mod "bestcanvas" på grund af blokering af indhold efter anmeldelse eller klage fra tredjemænd er udelukket, medmindre "bestcanvas" ikke har groft uagtsomt eller forsætligt foretaget en uberettiget sletning.

 13. Alternativ konfliktløsning i overensstemmelse med artikel 14 stk. 1 ODR-forordning (EU) 524/2013:

  Europa-Kommissionen er en platform for online konfliktløsning (ODR) er villige til at se http://ec.europa.eu/consumers/odr/. For at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure før en forbruger voldgiftsret er ikke forpligtet og uvillig.

 14. Gældende lov

  Afslutning of afvikling af alle kontrakter er omfattet af tysk ret. FN's købelov er udelukket.

Kolofon

Kontakt

E-mail (Kontakt os venligst på engelsk): info@bestcanvas.dk
For henvendelser angående partnerskab, bedes du kontakte os på partner@bestcanvas.dk
Telefon: +49 221 95673125*- (Telefontid mandag-fredag klokken 11-16)
Fax: +49 180 5 226829*

*0,14€ dalla rete Telekom Germania, Cellulari max. 42 Cent.
Kost per minut svarer til prisen for en regelmæssig internationale opkald fra din netværksudbyder.

Ledelse

Philipp Mühlbauer

Köln HRB 65196
Moms-Id. DE 264234312
Registeransvarlig ret: Amtsgericht Köln

Persondataansvarlig
E-Mail: data-protection-officer@unitedarts.com

Kreditkortbetalinger håndteres via:
United Arts GmbH
Am Gleisdreieck 5
50823 Köln
Tyskland
Köln HRB 65196
Registeransvarlig ret: Amtsgericht Köln

Alternativ konfliktløsning i overensstemmelse med artikel 14 stk. 1 ODR-forordning (EU) 524/2013:

Europa-Kommissionen er en platform for online konfliktløsning (ODR) er villige til at se http://ec.europa.eu/consumers/odr/.. For at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure før en forbruger voldgiftsret er ikke forpligtet og uvillig.

Betal siikkert og bekvemt

Der er endnu bedre priser i nyhedsbrevet!

Abonnér nu og modtag eksklusive tilbud

De bedste tilbud
Nye produkter
Tips og Inspiration

Følg os...

og hold dig opdateret

Close
Dit billede uploader... Giv os et øjeblik.
Vi forbereder det hele...
Upload er færdig
Vi viderestiller dig nu...
0%